Dệt May (Textile)

Vải dùng trong ngành dệt may được làm từ tơ, sợi, len dạ. Khi sử dụng, vải tiếp xúc với không khí và tương tác với hơi ẩm, do đó việc định lượng hấp phụ/ hấp thụ hơi ẩm của vải có vai trò quan trọng trong ngành khoa học và công nghệ dệt may.

Hấp phụ/ hấp thụ nước của sợi dệt có thể chi phối đặc tính bấc thấm ẩm (moisture wicking behavior) của các loại vải tính năng cao, và ảnh hưởng đến tính năng vật lý của chính tơ, sợi như: độ bền cơ học, độ cứng,… Độ ẩm cũng có thể đóng vai trò lớn đối với sự giáng cấp và lão hóa của sợi dệt và composit sợi. Vấn đề này cực kỳ quan trọng trong một số lĩnh vực như hàng không – vũ trụ, công nghiệp ôtô, thiết bị thể thao, quốc phòng, và công tác bảo tồn, phục hồi các tác phẩm nghệ thuật.
REECO cung cấp thiết bị phân tích hấp phụ hơi ẩm động lực IGAsorp để khảo sát, đo đạc đặc tính hấp phụ hơi ẩm của vải và sợi dệt trong dòng khí mang Nitơ. Trong khi đó, thiết bị IGA-002 được dùng để đo hấp phụ đẳng nhiệt của vải, sợi trong chân không.

Check Also

Dược Phẩm (Pharmaceuticals)

Hấp phụ hơi ẩm và hơi chất hữu cơ có thể ảnh hưởng nhiều đến …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *