Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Bắt Giữ Và Cô Lập CO2 (Carbon Capture And Sequestration)

Bắt Giữ Và Cô Lập CO2 (Carbon Capture And Sequestration)

Nồng độ khí CO2 trong không khí cần phải giảm bởi việc bắt giữ và cô lập, đó là giải pháp hữu hiện được biết đến.

Nghiên cứu khả năng hấp phụ CO2 của vật liệu là một hướng nghiên cứu nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện nay. Các thiết bị do REECO cung cấp có thể đo đạc chính xác khả năng này ở nhiều nhiệt độ và áp suất khác nhau.
Khảo sát hấp phụ đối với từng loại khí có thể sử dụng thiết bị IGA-001 của Hiden Isochema với áp suất khảo sát tối đa lên tới 20 bar, trên một khoảng nhiệt độ rộng. Mỗi model trong IMI series đều có thể dùng để đo khả năng hấp phụ CO2. Tuy nhiên, riêng model IMI-NRG được tích hợp thêm máy nén chất lỏng siêu tới hạn, cho phép xác định hấp phụ CO2 ở áp suất lên tới 200 bar. Thêm vào đó, model IGA-003 cho phép nghiên cứu hấp phụ cạnh tranh hoạc cân bằng đồng hấp phụ (co-adsorption equilibria) của CO2 trong hỗn hợp khí, model IGA-200 cho phép xác định hấp phụ của hỗn hợp CO2/ hơi, model IMI-FLOW tích hợp với hệ thống kiểm soát dòng đông học và hệ thống giải hấp nhiệt cho phép điều chỉnh, thay đổi thành phần khí thí nghiệm.
Các thiết bị nghiên cứu phân tách khí của hãng L&C, gồm PSA-1000PSA-300LC,  tích hợp 03 công nghệ trong 01 hệ thống là: Hấp phụ áp suất chuyển đổi (Pressure Swing Adsorption, PSA), Hấp phụ chân không chuyển đổi (Vacuum Swing Adsorption, VSA) và Hấp phụ nhiệt chuyển đổi (Temperature Swing Adsorption, TSA) làm cho hệ thống thiết bị trở nên hết sức tiện dụng, đa năng trong các nghiên cứu phân tách và tinh sạch khí, bao gồm các thí nghiệm phân tách, cô lập khí CO2.

Check Also

Dược Phẩm (Pharmaceuticals)

Hấp phụ hơi ẩm và hơi chất hữu cơ có thể ảnh hưởng nhiều đến …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *