Home / Tag Archives: phan tich khi

Tag Archives: phan tich khi

HPR 90, hệ thống phân tích khí tự động từ gói vỡ ứng dụng trong phân tích khí bóng đèn

(Sản xuất bởi Hiden Analytical Ltd., UK, Website: http://www.hidenanalytical.com) Phân tích định lượng, nhanh chóng nhiều hỗn hợp ăn mòn/phản ứng trong buồng hay được sinh ra  trong các quá trình: + Phân tích khí nhồi + Các nghiên cứu kiểm soát chất lượng + Phân tích thể tích kín …

Read More »