Home / Tag Archives: máy đo ph

Tag Archives: máy đo ph

ProDSS – Thiết bị đo đa chỉ tiêu chất lượng nước cầm tay

ProDSS (digital sampling system) là thiết bị thông minh, giúp đo đạc nhanh chóng cùng một lúc nhiều chỉ tiêu chất lượng nước hiện trường và trong phòng thí nghiệm cho các lĩnh vực như quan trắc nước bề mặt, nước ngầm, nước bờ biển/cửa sông và nuôi trồng thủy sản,… Thiết bị …

Read More »