Home / Tag Archives: iga

Tag Archives: iga

IGA – 200, Thiết bị phân tích quá trình hấp phụ bằng phương pháp trọng lượng, thiết kế riêng để phân tích hơi và khí hỗn hợp động lực với sự kết hợp chặt chẽ máy khối phổ

IGA – 200, Thiết bị phân tích quá trình hấp phụ bằng phương pháp trọng lượng, thiết kế riêng để phân tích hơi và khí hỗn hợp động lực với sự kết hợp chặt chẽ máy khối phổ. 

Xem thêm

IGA Sorp – CT, Thiết bị kiểm tra điều kiện khí hậu cũng như kiểm định chất lượng và độ tin cậy của bao bì và các linh kiện điện tử.

IGA sorp – CT mở rộng phạm vi hoạt động đẳng nhiệt của các thiết bị phân tích hấp phụ hơi động lực IGA sorp chuẩn đến 85oC, thiết kế riêng cho việc kiểm định 85% RH/85 °C được sử dụng trong công nghiệp bao bì và linh kiện điên …

Xem thêm