Thiết bị lấy mẫu đáy theo chuẩn Van Veen

This post is also available in: enEnglish

Dụng cụ lấy mẫu bùn trầm tích khuôn hình vỏ sò
Thiết bị lấy mẫu đáy theo chuẩn Van Veen là thiết bị lấy mẫu định lượng trên nền đáy mềm đến trung bình cứng ở độ sâu bắt kỳ và hầu như không làm xáo trộn mẫu thu được. Thiết bị bao gồm hai ngàm hình vỏ sò gắn với nhau bằng khớp nối bản lề.
Trong suốt quá trình thả thiết bị xuống cả 2 ngàm được cố định, mở rộng sang hai bên. Khi thiết bị chạm vào lớp mẫu đáy, cơ chế đóng được kích hoạt để lấy mẫu. Thiết bị ở trạng thái đóng kín trong quá trình kéo lên để tránh mẫu bị nước rửa trôi.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG
MÃ SP
437 330 Thiết bị lấy mẫu đáy theo chuẩn Van Veen, loại nhỏ

Vật liệu: Thép không gỉ đặc chủng.

Diện tích lấy mẫu: 250 cm²

Kích thước: 20 x 30 x 60 cm

Khối lượng: 5.5 kg

437 332 Thiết bị lấy mẫu đáy theo chuẩn Van Veen, loại lớn

Vật liệu: Thép không gỉ đặc chủng.

Diện tích lấy mẫu: 1000 cm²

Kích thước: 35 x 42 x 90 cm

Khối lượng: 25 kg

437 333 Thiết bị lấy mẫu đáy theo chuẩn Van Veen, loại nặng

Vật liệu: Thép không gỉ đặc chủng.

Diện tích lấy mẫu: 1250 cm²

Kích thước: 36 x 45 x 90 cm

Khối lượng: 65 kg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *