Thiết bị bắt mẫu sinh vật phù du theo chuẩn Apstein

This post is also available in: enEnglish

Bắt mẫu sinh vật phù du hồ – đập hoạt động theo phương thẳng đứng
Thiết bị bắt mẫu sinh vật phù du theo chuẩn Apstein được sử dụng chủ yếu trong khảo sát, nghiên cứu hồ – đập. Thiết bị được chế tạo với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau.
Phiên bản cơ bản, dùng thu mẫu định tính, cấu tạo gồm vòng thép không gỉ gắn với lưới bắt mẫu hình nón. Để dễ dàng dồn mẫu vào trong, thiết bị được gắn một bộ phận gầu có thể tháo rời và có sàng mịn ở đáy hoặc bên hông.
Phiên bản định lượng trang bị thêm nắp bằng plastic làm giảm kích thước miệng lưới, và cho hiệu suất lọc cao hơn.
Phiên bản đóng có cấu tạo tương tự phiên bản định lượng nhưng được trang bị thêm messenger để kích hoạt cơ chế đóng thiết bị, hoạt động kiểu như  một van bướm. Van này cho phép bắt mẫu ở những tầng có độ sâu xác định
Vật liệu lưới là sợi Monyl tổng hợp. Kích thước mắt lưới chuẩn của thiết bị lấy mẫu Apstein là 55 microns, thường được dùng để thu các mẫu thực vật phù du.
Với ứng dụng bắt mẫu động vật phù du, mắt lưới cỡ 335 microns sẽ được dùng trong thiết bị.
Bên cạnh đó, khách hàng có thể yêu cầu kích thước mắt lưới xác định nằm trong khoảng 55 đến 780 microns tùy theo ứng dụng cụ thể. Chúng tôi sẽ tính thêm phí đối với các model thiết bị có gắn lưới kích thước mắt < 55 microns.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG
MÃ SP 
438 000 Thiết bị bắt mẫu theo chuẩn Apstein, phiên bản định tính,

Đường kính miệng lưới: 25 cm/ 0.05 m²; Chiều dài túi lưới: 50 cm;

Bộ phận gầu có sàng mịn ở đáy.

438 001 Thiết bị bắt mẫu theo chuẩn Apstein, phiên bản định tính,

Đường kính miệng lưới: 25 cm/ 0.05 m²; Chiều dài túi lưới: 50 cm;

Bộ phận gầu có cửa bên hông và khóa đóng mở ở đáy.

438 030 Thiết bị bắt mẫu theo chuẩn Apstein, phiên bản định tính,

Đường kính miệng lưới: 40 cm/ 0.125 m²; Chiều dài túi lưới: 100 cm;

Bộ phận gầu có cửa bên hông và khóa đóng mở ở đáy.

438 010 Thiết bị bắt mẫu theo chuẩn Apstein, phiên bản định lượng,

Đường kính miệng nắp: 10 cm/ 0.00785 m²; Chiều cao nắp: 13 cm; Đường kính vòng lưới lớn nhất: 25 cm; Chiều dài túi lưới: 50 cm;  Bộ phận gầu có cửa bên hông và khóa đóng mở ở đáy.

438 020 Thiết bị bắt mẫu theo chuẩn Apstein, phiên bản định lượng – đóng, cơ chế đóng nắp bằng messenger. Đường kính miệng nắp: 10 cm/ 0.00785 m²; Chiều cao nắp: 13 cm; Đường kính vòng lưới lớn nhất: 25 cm; Chiều dài túi lưới: 50 cm;  Bộ phận gầu có cửa bên hông và khóa đóng mở ở đáy.
438 040 Thiết bị bắt mẫu theo chuẩn Apstein, phiên bản định lượng,

Đường kính miệng nắp: 17 cm/ 0.0227 m²; Chiều cao nắp: 20 cm; Đường kính vòng lưới lớn nhất: 40 cm; Chiều dài túi lưới: 100 cm;  Bộ phận gầu có cửa bên hông và khóa đóng mở ở đáy.

438 050 Thiết bị bắt mẫu theo chuẩn Apstein, phiên bản định lượng – đóng, cơ chế đóng nắp bằng messenger. Đường kính miệng nắp: 17 cm/ 0.0227 m²; Chiều cao nắp: 20 cm; Đường kính vòng lưới lớn nhất: 40 cm; Chiều dài túi lưới: 100 cm;  Bộ phận gầu có cửa bên hông và khóa đóng mở ở đáy.
 Phụ kiện đề nghị mua thêm:
438 000-001 Túi lưới dự phòng thay thế dùng cho model 438 000 và 438 001
438 005 Bộ phận gầu có sàng mịn ở đáy dự phòng dùng cho model 438 000
438 015 Túi lưới dự phòng thay thế dùng cho model 438 010 và 438 020
438 025 Bộ phận gầu dự phòng dùng cho 438 001, 438 010 và 438 020
438 030-001 Túi lưới dự phòng thay thế dùng cho model 438 030
438 045 Túi lưới dự phòng thay thế dùng cho model 438 040 và 438 050
438 055 Túi lưới dự phòng thay thế dùng cho model 438 030, 438 040 và 438 050
440 000 Messenger dự phòng với lỗ 6 mm, nặng 400 g

Check Also

Thiết bị bắt mẫu chuẩn Ấn Độ Dương

This post is also available in: English Lưới bắt mẫu hải dương không có chức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *