Bộ sàng sinh vật đáy

This post is also available in: enEnglish

Dụng cụ hiệu quả để phân loại kích thước mẫu đáy
Dùng để phân loại kích thước của macrozoobenthos, bộ sàng sinh vật đáy phân mẫu ra làm 04 phần thông qua các sàng kích cỡ: 2000/1000/780/500 microns.
Một chén kín đặt dưới cùng bộ sàng để thu mẫu xả. Đường kính miệng của các chén sàng khoảng 38 cm.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG
MÃ SP 
438 920 Bộ sàng sinh vật đáy

Check Also

Thiết bị bắt mẫu chuẩn Ấn Độ Dương

This post is also available in: English Lưới bắt mẫu hải dương không có chức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *