Pipet hút mẫu theo chuẩn Hensen

This post is also available in: enEnglish

Dễ dàng thu lượng chính xác mẫu phiêu sinh vật đại diện
Pipet hút mẫu theo chuẩn Hensen (Plunger Sampling Pipettes acc. to Hensen) là dụng cụ đơn giản nhưng chính xác, dùng để lấy một lượng nhỏ mẫu phiêu sinh vật đại diện. Thể tích mẫu được xác định chính xác qua dạng hình của piston. Mỗi pipet được cung cấp kèm theo chai pha loãng và nút đóng.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

MÃ SP 
435 090 Pipet hút mẫu theo chuẩn Hensen 0.1 ml
435 091 Pipet hút mẫu theo chuẩn Hensen 0.25 ml
435 092 Pipet hút mẫu theo chuẩn Hensen 0.5 ml
435 093 Pipet hút mẫu theo chuẩn Hensen 1.0 ml
435 094 Pipet hút mẫu theo chuẩn Hensen 2.5 ml
435 095 Pipet hút mẫu theo chuẩn Hensen 5.0 ml
Phụ kiện đề nghị mua thêm:
435 098 Chai pha loãng dự phòng, 250 ml, bằng thủy tinh Duranglass 50

(hộp 10 cái.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *