Bộ chia mẫu phiêu sinh vật Folsom

This post is also available in: enEnglish

Dễ dàng chia lượng lớn các mẫu phiêu sinh vật
Bộ chia mẫu phiêu sinh vật Folsom cung cấp phương pháp chia lượng lớn mẫu phiêu sinh vật ra các lượng mẫu thí nghiệm thích hợp một cách dễ dàng, nhanh chóng. Thiết bị giúp chia đôi lượng mẫu qua mỗi lần sử dụng. Người dùng có thể thực hiện việc chia mẫu nhiều lần để đạt lượng mẫu mong muốn. Trống chia mẫu có dung tích tối đa 100 ml. Thiết bị có bộ cân chỉnh giọt nước và hai ốc vặn để cân chỉnh phương nằm ngang. Khối lượng: 1 kg

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

MÃ SP 
435 100 Bộ chia mẫu phiêu sinh vật Folsom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *