Hệ thống phân tích TOC trong PTN 1030D – OI Analytical – Mỹ

This post is also available in: enEnglish

Tích hợp 2 phương pháp oxy hóa bằng nhiệt và oxy hóa bằng persulfate nóng trong cùng một thiết bị, để đạt được sự linh hoạt tối đa trong phòng thí nghiệm mà không cần phải đầu tư hai thiết bị (1030W và 1030C)

  • Phụ kiện 
  • Ứng dụng

Bộ tiêm mẫu tự động 1088

Hãng sx: OI Analytical – Mỹ

Bộ phân tích TOC trong mẫu rắn 1030S

Hãng sx: OI Analytical – Mỹ

Bộ phân tích tổng nitrogen (TNb)

Hãng sx: OI Analytical – Mỹ

 

  • Kiểm soát sự ô nhiễm của các loại nguồn nước: nước uống, nước sinh hoạt
  • Giám sát chất lượng môi trường nước: ao nuôi thủy sản, sông, suối, nước biển
  • Phân tích chất lượng nước đầu vào và đầu ra của các quy trình công nghiêp, sản xuất
  • Kiểm tra, đánh giá hiệu năng của quá trình xử lý nước thải.
  • Nhận biết và kiểm soát hàm lượng chất hữu cơ trong đất, bùn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *