Hệ thống đồng bộ hóa các số liệu khảo sát hồi âm

– Hệ thống được thiết kế để giải quyết các vấn đề gây nhiễu từ sóng âm và giao thoa giữa các thiết bị đo bằng sóng âm hoạt động vào cùng một thời điểm trên tàu, bằng cách sắp xếp điều chỉnh cho từng nhóm thiết bị hoặc từng thiết bị được kích hoạt hoạt động truyền phát – thu nhận số liệu theo một lịch trình xác định.- Hệ thống gồm 12 nhóm (kênh). Các nhóm được kích hoạt hoạt động tuần tự. Các thiết bị trong cùng một nhóm thì được kích hoạt hoạt động cùng lúc. Sau khi tất cả các thiết bị đo trong nhóm hoàn thành xong chu trình ping (ping cycle) thì nhóm tiếp theo được kích hoạt. Tất cả các nhóm được kích hoạt theo thuật toán điều phối xoay vòng (round-robin fashion). Thời gian hoạt động của mỗi nhóm không xác định mà phụ thuộc vào thời gian hoạt động (active period) dài nhất của thiết bị hồi âm trong nhóm đó.
– Hệ thống đồng bộ hóa các số liệu khảo sát hồi âm bao gồm hai hợp phần chính là: Máy vi tính chuyên dụng chạy ứng dụng đồng bộ hóa và Bộ đồng bộ hóa giao diện với các thiết bị khảo sát hồi âm trên tàu.
– Công cụ chuẩn đoán hiển thị mức độ  tín hiệu trên mỗi đầu vào và đầu ra của hệ thống đồng bộ hóa, có 48 tín hiệu đầu vào (tín hiệu phản hồi) và tối đa 16 tín hiệu đầu ra (tín hiệu kích hoạt).

Check Also

Hệ thống định vị thủy âm

 Hoạt động theo phương pháp định vị thủy âm đường đáy siêu ngắn (USBL), bao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *