Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Phân tích khí / HPR 70, khối phổ phân tích khí theo mẻ dùng cho phân tích mẫu có lượng nhỏ và rời rạc

HPR 70, khối phổ phân tích khí theo mẻ dùng cho phân tích mẫu có lượng nhỏ và rời rạc

This post is also available in: enEnglish

  (Sản xuất bởi Hiden Analytical Ltd., UK http://www.hidenanalytical.com)
Phân tích định lượng dưới ppm các thành phần trong thể tích mẫu kín/riêng biệt
+ Các khảo sát thể tích kín
+ Phân tích lấy mẫu định lượng theo khối/riêng biệt
+ Xác định mẫu định lượng
+ Phân tích cục bộ/thu mẫu từ xa
Với nhiều tính năng nổi bật:
+ Kết cấu giá côngxơn/tải di động/bệ máy nhỏ gọn
+ Đầu vào trực tiếp độ nhạy cao (5 ppb)
+ Dải khối lượng tùy chọn lên đến 2500 amu
+ Bề mặt lạnh – Cryopanel N2 lỏng tối ưu hóa chân không/tối thiểu hóa giao thoa quang phổ
+ Dãn nở phân tầng 1 cm3 cho thể tích từ 10 cm3 đến 1lít
+ Thu mẫu rò phân tử trực tiếp của thể tích mở rộng
+ Tối thiểu hóa sự thất thoát mẫu/ thông gió zero/ảnh hưởng bộ nhớ zero
+ Độ ổn định (nhỏ hơn ±0.5% giá trị độ cao suốt 24 h).

Check Also

HPR 90, hệ thống phân tích khí tự động từ gói vỡ ứng dụng trong phân tích khí bóng đèn

This post is also available in: English(Sản xuất bởi Hiden Analytical Ltd., UK, Website: http://www.hidenanalytical.com) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *