Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Đo đạc và phân tích hấp phụ / Thiết bị nghiên cứu phân tách – hấp phụ khí

Thiết bị nghiên cứu phân tách – hấp phụ khí

This post is also available in: enEnglish

THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU PHÂN TÁCH/HẤP PHỤ KHÍ: 03 CÔNG NGHỆ TRONG 01 HỆ THỐNG

      (Sản phẩm của hãng L&C Science and Technology Inc. USA)
Hệ thống thiết bị dựa trên công nghệ Hấp phụ áp suất chuyển đổi (Pressure Swing Adsorption, PSA) và Hấp phụ chân không chuyển đổi (Vacuum Swing Adsorption, VSA) để tách một hoặc một vài loại khí ra khỏi hỗn hợp, dựa trên đặc tính của vật liệu hấp phụ là hấp phụ một/một vài loại khí ở một áp suất cho trước và giải hấp khí đó ở áp suất thấp hơn nhất định. L&C cũng tích hợp thêm công nghệ Hấp phụ nhiệt chuyển đổi (Temperature Swing Adsorption, TSA) làm cho hệ thống thiết bị trở nên hết sức tiện dụng, đa năng.Công nghệ TSA dựa trên đặc tính của vật liệu là hấp phụ khí ở nhiệt độ thấp và sau đó giải phóng các khí này ở nhiệt độ cao hơn.
Các hệ thiết bị PSA/VSA/TSA của hãng L&C, USA là các thiết bị sử dụng để nghiên cứu đặc tính của vật liệu hấp phụ và nghiên cứu phát triển và/hoặc tối ưu hóa các quy trình ứng dụng công nghệ PSA, VSA và TSA. Hãng L&C đã phát triển hai model thiết bị là PSA-1000 và PSA-300LC để đáp ứng hầu hết các nghiên cứu ứng dụng công nghệ PSA/VSA/TSA trong các lĩnh vực Năng lượng; Hóa chất/Hóa dầu và Phân tách không khí. Hệ thống bao gồm: hệ chân không, thiết bị điều khiển – quản lý khí và các thiết bị phân tích kết nối ngoại vi khác đáp ứng cho hàng loạt các ứng dụng nghiên cứu, đo lường khác nhau. Cấu hình của các hệ thống nêu trên được nêu chi tiết trong các brochure, và có thể được tùy chỉnh tối ưu theo yêu cầu của từng khách hàng cụ thể.

Check Also

IGA – 200, Thiết bị phân tích quá trình hấp phụ bằng phương pháp trọng lượng, thiết kế riêng để phân tích hơi và khí hỗn hợp động lực với sự kết hợp chặt chẽ máy khối phổ

This post is also available in: EnglishIGA – 200, Thiết bị phân tích quá trình …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *