Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Đo đạc và phân tích hấp phụ / Máy phân tích lỗ xốp tự động ABR – Phân tích các đặc tính của vật liệu mới cho các ứng dụng thanh lọc và phân tách khí.

Máy phân tích lỗ xốp tự động ABR – Phân tích các đặc tính của vật liệu mới cho các ứng dụng thanh lọc và phân tách khí.

This post is also available in: enEnglish

Sản phẩm từ Hiden Isochema Ltd., UK. http://www.hidenisochema.com), được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu mô tả hiệu suất phân tách khí của các vật liệu mới như: vật liệu khung hữu cơ – kim loại (MOFs), vật liệu ZIFs (zeolitic imidazolate frameworks), vật liệu khung hữu cơ cộng hóa trị COFs mà không tốn thời gian hay chi phí tổng hợp một số lượng lớn vật liệu. Các phép đo đường cong điểm gãy cho phép sàng lọc và kiểm thử quá trình hấp phụ với hiệu suất cao, phục vụ cho một phạm vi lớn các quá trình phân tách bao gồm: lưu giữ CO2, làm sạch va thu hồi khí trơ, làm giàu khí Biogas và khí tự nhiên, Khử khí độc và phân tách không khí.
Sản phẩm là sự cải tiến bổ sung của hệ thống lò phản ứng lỗ xốp cỡ lớn, với các tính năng:

  • Phân tích lỗ xốp hoàn toàn tự động
  • Tối ưu hóa kích thước mẫu theo quy mô nghiên cứu với cỡ đệm từ 2 đến 20 cc
  • Chuyển mạch tự động với thêr tích chết cực thấp (khí làm sạch/ hỗn hợp quá trình)
  • Tùy chọn cho cả hoạt động khí, hơi đơn và đa thành phần
  • Tùy chon nâng cấp áp cao (50 bar)
  • Tích hợp toàn diện và chặt chẽ với máy khối phổ

Check Also

IGA – 200, Thiết bị phân tích quá trình hấp phụ bằng phương pháp trọng lượng, thiết kế riêng để phân tích hơi và khí hỗn hợp động lực với sự kết hợp chặt chẽ máy khối phổ

This post is also available in: EnglishIGA – 200, Thiết bị phân tích quá trình …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *