Home / Phụ kiện / Bộ tiêm mẫu tự động 1096+ XYZ Autosampler

Bộ tiêm mẫu tự động 1096+ XYZ Autosampler

Hãng sx: OI Analytical – Mỹ

+ Tự động tiêm 96 mẫu vào thiết bị Aurora 1030 TOC Analyzer.
+ Có thêm 12 vị trí cho dung dịch chuẩn.
+ Hỗ trợ tiêm mẫu ngẫu nhiên hoặc tiêm mẫu theo ưu tiên, xuyên thủng septum.

Check Also

MultiLab IDS 4320 Conductivity and Temperature Senso

IDS 4320 digital conductivity/temperature probe for the YSI MultiLab. Features a stainless steel body, 2-electrodes, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *