Home / Phụ kiện / Bộ phân tích TOC trong mẫu rắn 1030S

Bộ phân tích TOC trong mẫu rắn 1030S

This post is also available in: enEnglish

Hãng sx: OI Analytical – Mỹ

  • Hoạt động kết hợp với máy chính 1030W, cho phân tích hàm lượng TC và TOC trong mẫu rắn.
  • Nhiệt độ buồng đốt: 500 – 900oC
  • Dải đo: 0.05 – 50 mg
  • Độ chính xác: ±10%
  • Kích thước mẫu rắn: 50µg – 2g

Check Also

MultiLab IDS 4320 Conductivity and Temperature Sensor

This post is also available in: EnglishIDS 4320 digital conductivity/temperature probe for the YSI MultiLab. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *