Thiết bị lấy mẫu nước

Thiết bị lấy mẫu nước Ruttner

Thiết bị lấy mẫu nước sông hồ theo độ sâu mong muốn Dựa trên thiết kế của GS.TS. Franz Ruttner, các model thiết bị này thuận tiện và linh hoạt để lấy mẫu nước ở bất kỳ độ sâu mong muốn. Ống lấy mẫu trong suốt được thiết kế một …

Xem thêm