Thiết bị lấy mẫu nước

Thiết bị lấy mẫu nước LIMNOS

Lấy mẫu nước tầng dưới của hồ, đập không sợ bị nhiễm bởi nước mặt THIẾT BỊ LẤY MẪU NƯỚC LIMNOS ĐÁP ỨNG 2 YÊU CẦU CẦN THIẾT CỦA CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU VỀ HỒ, ĐẬP: – Tránh mẫu bị nhiễm bẩn bởi nước mặt. – Tránh được các lỗi …

Read More »