Thiết bị bắt mẫu phiêu sinh vật

Bộ sàng sinh vật đáy

Dụng cụ hiệu quả để phân loại kích thước mẫu đáy Dùng để phân loại kích thước của macrozoobenthos, bộ sàng sinh vật đáy phân mẫu ra làm 04 phần thông qua các sàng kích cỡ: 2000/1000/780/500 microns. Một chén kín đặt dưới cùng bộ sàng để thu mẫu xả. …

Xem thêm

Lưới vét mẫu đáy

Thiết bị siêu bền để thu các mẫu vật ở đáy sông, hồ  Lưới vét mẫu đáy được thiết kế chắc chắn, bền với khung miệng bằng thép không gỉ đặc chủng kích thước 50 x 20 cm, dùng bắt mẫu khoáng vật hoặc mẫu sinh vật đáy. Thiết bị …

Xem thêm