Home / Sản Phẩm / Đo đạc, quan trắc Hải văn, Thủy văn, Môi trường / Thiết bị lấy, bắt mẫu / Hệ thống lấy mẫu và đo các thông số hải dương theo tầng nước

Hệ thống lấy mẫu và đo các thông số hải dương theo tầng nước