Thiết bị đo đạc các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước cầm tay

ProDSS – Thiết bị đo đa chỉ tiêu chất lượng nước cầm tay

ProDSS (digital sampling system) là thiết bị thông minh, giúp đo đạc nhanh chóng cùng một lúc nhiều chỉ tiêu chất lượng nước hiện trường và trong phòng thí nghiệm cho các lĩnh vực như quan trắc nước bề mặt, nước ngầm, nước bờ biển/cửa sông và nuôi trồng thủy sản,… Thiết bị …

Read More »

Thiết bị đo đa thông số chất lượng nước Professional Plus (Pro Plus)

Thiết bị cho phép kết hợp đo lường một cách linh hoạt các thông số chất lượng môi trường nước (tùy theo sự chọn lựa sensor của người dùng) bao gồm: Oxy hòa tan (DO), Độ dẫn, độ dẫn riêng, Độ mặn, Điện trở, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), pH, …

Read More »

Thiết bị đo pH/ORP/Oxy hòa tan/Nhiệt độ – Pro1020

YSI Pro1020 là thiết bị với độ bền cao, cho phép thực hiện các công tác quan trắc, đo đạc nồng độ Oxy hòa tan (DO) và Nhiệt độ, pH hoặc ORP trong nhiều các ứng dụng khác nhau, đặc biệt là các phép đo tại hiện trường. Các chứng chỉ chất lượng: …

Read More »

Thiết bị đo Độ mặn, Độ dẫn, pH và ORP cầm tay- Pro1030

Pro1030 được cải tiến từ đàn anh đi trước YSI 63, với nhiều tính năng mới, đặc biệt là khả năng hoạt động bền bỉ, ngay cả trong điều kiện khắc nghiện nhất, YSI Pro1030 đáp ứng được các yêu cầu gắt gao của công tác quan trắc hiện trường, …

Read More »