Phân tích khí

HPR 50, máy phân tích khí dành cho Diamond CVD

Một sản phẩm của Hiden Analytical Ltd., UK. Phân tích hàm lượng dưới ppm cho tất cả các thành phần có mặt hay thoát ra trong quá trình hình thành kim cương. + CVD + PECVD + Giám sát thời gian thực on-line/kiểm soát quá trình + Các nghiên cứu …

Xem thêm