Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Đo đạc và phân tích hấp phụ (page 3)

Đo đạc và phân tích hấp phụ

Máy phân tích lỗ xốp tự động ABR – Phân tích các đặc tính của vật liệu mới cho các ứng dụng thanh lọc và phân tách khí.

Sản phẩm từ Hiden Isochema Ltd., UK. http://www.hidenisochema.com), được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu mô tả hiệu suất phân tách khí của các vật liệu mới như: vật liệu khung hữu cơ – kim loại (MOFs), vật liệu ZIFs (zeolitic imidazolate frameworks), vật liệu khung hữu cơ …

Xem thêm