HG 100

RH 200

Thiết bị tạo hơi dung môi hữu cơ/độ ẩm điều khiển hoàn toàn tự động bằng máy tính cung cấp lượng chính xác hơi/độ ẩm trong dòng không khí hoặc N2, sử dụng cho các hệ thống thiết bị phân tích như: nhiễu xạ tia X, TGA, TMA,… Độ ẩm …

Xem thêm