Home / loan phan

loan phan

Đào tạo vận hành robot ngầm

Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO hiện là đại diện của hãng VideoRay LLC – Mỹ về Robot ngầm điều khiển từ xa (ROV) đây là hãng sản xuất ROV có thị phần lớn nhất hiện nay trên thế giới và hãng YSI – Mỹ về Robot …

Read More »

Bộ phân tích tổng nitrogen (TNb)

Hãng sx: OI Analytical – Mỹ Bộ phân tích TNb được tích hợp vào thiết bị phân tích TOC, cho phép đo lường trực tiếp hàm lượng TNb trong mẫu nước bằng phương pháp đốt ở nhiệt độ cao cho phân tích hiệu quả, đặc biệt là các mẫu có …

Read More »

Bộ phân tích TOC trong mẫu rắn 1030S

Hãng sx: OI Analytical – Mỹ Hoạt động kết hợp với máy chính 1030W, cho phân tích hàm lượng TC và TOC trong mẫu rắn. Nhiệt độ buồng đốt: 500 – 900oC Dải đo: 0.05 – 50 mg Độ chính xác: ±10% Kích thước mẫu rắn: 50µg – 2g

Read More »